Direct naar inhoud

Tuinarchitectuur

Het examen Tuinarchitectuur bestaat uit een theorie-examen en een praktijkexamen. Op het moment van boeken betaal je zowel voor het theorie- als het praktijkexamen. Wanneer je inschrijving ontvangen is krijg je van ons een e-mail voor het inboeken van het theorie-examen. Tijdens het praktijkexamen wordt er een beroep gedaan op je kennis. Het is nadrukkelijk aan te raden het praktijkexamen na het theorie- examen af te leggen. Hieronder zal per examen worden toegelicht wat de vorm en de duur van de examens is.

Vorm en duur van het examen

Theorie-examen Tuinarchitectuur:

Het theorie-examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen met drie antwoordmogelijkheden. Je hebt 65% van de punten nodig om te slagen met een 5,5. Het examen kan op 6 dagen in de week op één van onze 35 toetslocaties worden afgenomen.

Examen Landschapsarchitectuur Theorie
Duur in minuten 90
Aantal MC-vragen 40
Cesuur in percentage 65%
Cesuur in punten 26
Hulpmiddelen pen en kladpapier
Vorm Flextoets
Prijs Zie tarievenlijst van CreatiefNivo
Aanmelden 24 uur per dag via je account

Praktijkexamen Tuinarchitectuur:

Er zijn twee varianten van het praktijkexamen:

1) Een ontwerpopdracht (75%) in combinatie met een portfolio (25%)

2) Een praktijkopdracht (75%) in combinatie met een ontwerpopdracht (25%)

Variant 1: Ontwerpopdracht in combinatie met een portfolio

Tijdens het examen krijg je een ontwerpopdracht waarbij je een plattegrond en beplantings- en ontwerpplan maakt (inclusief beplantingslijst en isometrie). Er is 3,5 uur de tijd om de ontwerpopdracht te voltooien. De ontwerpopdracht telt voor 75% mee voor het eindcijfer van het praktijkexamen. De resterende 25% bestaat uit een cijfer voor jouw portfolio, die je tijdens de opleiding hebt gemaakt. Het portfolio dient aan het einde van de opleiding, maar voorafgaand aan het examen beoordeeld te worden door de opleider.

Het examen kan op meerdere momenten in het jaar op onze toetslocatie in Nieuwegein worden afgenomen. Raadpleeg voor data onze planning, onder het menu 'Planning'.

Variant 2: Praktijkopdracht met mondelinge presentatie en ontwerpopdracht

Uiterlijk 6 weken voor de examendatum krijg je per e-mail de praktijkopdracht toegestuurd. De praktijkopdracht betreft het maken van een plattegrond en een beplantings- en ontwerpplan (inclusief beplantingslijst en isometrie). Dit ontwerp maak je volledig thuis, dan wel met jouw opleider. Tijdens het examen presenteer je jouw ontwerp en licht je dit mondeling toe. De mondelinge presentatie van de praktijkopdracht duurt 20 minuten. Het cijfer wordt gebaseerd op het ontwerp en de mondelinge presentatie en telt voor 75% mee voor het eindcijfer van het praktijkexamen.

De ontwerpopdracht telt voor 25% mee voor het eindcijfer van het praktijkexamen. Dit is een opdracht die je tijdens het praktijkexamen maakt (voor of na de mondelinge presentatie). Deze ontwerpopdracht betreft óf een isometrietekening óf een perspectieftekening van jouw examenwerk van de praktijkopdracht. Je hoort ter plekke welke opdracht je dient te maken en krijgt hier 45 minuten de tijd voor.

Fotografeer en/of scan jouw praktijkopdracht en portfolio in en verstuur de documenten per e-mail of WeTransfer naar CreatiefNivo.

Het examen kan op meerdere momenten in het jaar op onze toetslocatie in Nieuwegein worden afgenomen. Raadpleeg voor data onze planning, onder het menu 'Planning'.

Onderwerpen en beoordelingscriteria

De volgende onderwerpen worden getoetst tijdens het theorie-examen:

  1. Tuinconcepten: groene en rode tuinen
  2. Ruimtelijke aspecten: compositieleer, vormtalen
  3. Tuin elementen: terrassen en paden, bouwwerken, pergola, berceau, prieel en vijvers
  4. Tuinhistorie: renaissance, barok, landschapsstijlen en compositieleer
  5. Presentatietechnieken: materiaalgebruik, plattegrond, isometrie en standpuntperspectief

Beoordelingscriteria voor het praktijkexamen:

De opdracht wordt op vier onderdelen beoordeeld:

  1. Concept en ruimtelijke compositie.
  2. Ondersteunt de plantkeuze de ruimtelijke compositie.
  3. Presentatie: leesbare, tekentechnische juiste (3D tekeningen) en 'mooi' afgewerkte tekeningen.
  4. Toelichting in de tekst.

N.B.: er wordt geen aparte plantenlijst gevraagd bij de ontwerpopdracht; plantennamen mogen in de legenda van de plattegrondtekening worden opgenomen.

Diploma
Je krijgt het diploma Tuinarchitectuur indien je voor het theorie- en het praktijkexamen een 5,5 of hoger hebt gehaald.

Na het behalen van het diploma Tuinarchitectuur staat het je vrij de aanduiding tuinontwerper te gebruiken. Op grond van de Wet op de architectentitel mogen alleen degenen die staan ingeschreven in het architectenregister zich als tuinarchitect presenteren. Voor inschrijving in het architectenregister is bezit van een specifiek masterdiploma en een beroepservaringsperiode van 2 jaar vereist. Voor nadere informatie zie: www.architectenregister.nl

Overige informatie

Hulpmiddelen tijdens theorie-examen
Tijdens het theorie-examen mag je alleen gebruik maken van een potlood en kladpapier.

Hulpmiddelen tijdens praktijkexamen
Tijdens het praktijkexamen mag je alle hulpmiddelen gebruiken (met uitzondering van telecommunicatieapparatuur) die je nodig acht: tekenmateriaal, plantenboeken en dergelijke. Je bent zelf verantwoordelijk voor het meenemen van de benodigde hulpmiddelen voor het examen.

De prijs van het examen
Voor de actuele prijs van dit examen verwijzen wij je naar Downloads onder Overige informatie. Hier vind je de tarievenlijst onderaan de pagina.

Nu inschrijven!

--
CreatiefNivo

Inschrijven voor één of meerdere CreatiefNivo examens is mogelijk met behulp van Emo. Voordat je je kunt inschrijven moet je eerst een account voor Emo aanvragen.