Direct naar inhoud

Projectarchitectuur

Het examen Projectarchitectuur bestaat enkel uit een praktijkexamen. Hieronder zal worden toegelicht wat de vorm en de duur van het examen is.

Vorm en duur van het examen

Praktijkexamen Projectarchitectuur:

Uiterlijk 6 weken voor de examendatum krijg je per e-mail de praktijkopdracht toegestuurd. Je maakt een volledig werkstuk thuis dan wel met jouw opleider.

Tijdens het examen presenteer je jouw ontwerp en licht je dit mondeling toe. De mondelinge presentatie van de praktijkopdracht duurt 20 minuten. Het cijfer wordt gebaseerd op het ontwerp en de mondelinge presentatie en telt voor 75% mee voor het eindcijfer van het praktijkexamen.

De resterende 25% bestaat uit een cijfer voor jouw portfolio, die je tijdens de opleiding hebt gemaakt. Het portfolio dient aan het einde van de opleiding, maar voorafgaand aan het examen beoordeeld te worden door de opleider.

Fotografeer en/of scan jouw praktijkopdracht en portfolio in en verstuur de documenten per e-mail of WeTransfer naar CreatiefNivo.

Het examen kan op meerdere momenten in het jaar op onze toetslocatie in Nieuwegein worden afgenomen. Raadpleeg voor data onze planning, onder het menu 'Planning'.

Onderwerpen en beoordelingscriteria

Onderwerpen
Voor het examen Projectarchitectuur zijn eind- en toetstermen geformuleerd. In dit document staat exact vermeld uit welke onderwerpen dit examen bestaat. Dit document is te vinden onder het menu ‘Overige informatie’, onder ‘Downloads’.

De gebruikte presentatiemiddelen moeten voldoende inzicht geven in:

 • Analyse en onderzoek van de gestelde casus
 • De ontwikkeling van het concept
 • Visie waar vanuit het ontwerp is bedacht
 • Het concrete plan met de daarbij gekozen ruimtelijke verdeling, elementen, materialen en kleuren

Overige vereiste onderdelen:

 • Schetsten van het verloop van het ontwerpproces
 • Plattegrond(en) van het ontwerp in kleur
 • Minimaal twee perspectief tekeningen van het ontwerp
 • Overzicht van sfeer per ruimte door middel van een collage
 • Overzicht van de gekozen interieur-elementen in beeld en tekst
 • Overzicht van de materialen en kleuren in beeld en tekst
 • Verlichtingsplan met overzicht van de gekozen verlichtingsarmaturen in beeld en tekst
 • Een palet van stalen van de kleuren en materialen

Beoordelingscriteria
Het Praktijkexamen wordt op vier onderdelen beoordeeld:

 1. Analyse en onderzoek en visie over het ontwerp
 2. Ontwikkeling van het concept
 3. Uitwerking concrete plan:
  Inhoud plan: ruimtelijke verdeling, routing, ergonomie
  Collage techniek
  Gekozen materialen: kleuren en elementen
  Tekenvaardigheid: plattegrondtekening, perspectief tekeningen, technische tekening
 4. Presentatietechniek:  mondelinge presentatie met de gebruikte hulpmiddelen

Diploma
Je krijgt het diploma Projectarchitectuur indien je voor het praktijkexamen een 5,5 of hoger hebt gehaald.

De uitslag wordt binnen vier weken na het mondelinge examen schriftelijk bekend gemaakt. De examinator maakt een verslag van het mondelinge examen. Aan het einde van het mondelinge examen wordt er geen mededeling gedaan over het behaalde resultaat.

Na het behalen van het diploma Projectarchitectuur ben je niet gerechtigd om de titel architect te gebruiken. Deze titel is wettelijk beschermd door de Wet op Architectentitel.

Overige informatie

Hulpmiddelen tijdens praktijkexamen
Het is niet toegestaan om computers of audiovisuele apparatuur te gebruiken.

Literatuur
In onderstaande overzicht staat een boek vermeld met betrekking tot dit vakgebied. CreatiefNivo heeft geen mening wat betreft de waardering van dit boek.

Naam Literatuur Auteur ISBN
Werkmap Projectarchitectuur René Verhoeven

De prijs van het examen
Voor de actuele prijs van dit examen verwijzen wij je naar Downloads onder Overige informatie. Hier vind je de tarievenlijst onderaan de pagina.

Nu inschrijven!

--
CreatiefNivo

Inschrijven voor één of meerdere CreatiefNivo examens is mogelijk met behulp van Emo. Voordat je je kunt inschrijven moet je eerst een account voor Emo aanvragen.