Direct naar inhoud

Landschapsarchitectuur

Het examen Landschapsarchitectuur bestaat uit een theorie-examen en een praktijkexamen. Op het moment van boeken betaal je zowel voor het theorie- als het praktijkexamen. Wanneer je inschrijving ontvangen is krijg je van ons een e-mail voor het inboeken van het theorie-examen. Tijdens het praktijkexamen wordt er een beroep gedaan op je kennis. Het is nadrukkelijk aan te raden het praktijkexamen na het theorie- examen af te leggen. Hieronder zal per examen worden toegelicht wat de vorm en de duur van de examens is.

Vorm en duur van het examen

Theorie-examen Landschapsarchitectuur:

Het theorie-examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen met drie antwoordmogelijkheden. Je hebt 65% van de punten nodig om te slagen met een 5,5. Het examen kan op 6 dagen in de week op één van onze 35 toetslocaties worden afgenomen.

Examen Landschapsarchitectuur Theorie
Duur in minuten 90
Aantal MC-vragen 40
Cesuur in percentage 65%
Cesuur in punten 26
Hulpmiddelen pen en kladpapier
Vorm Flextoets
Prijs Zie tarievenlijst van CreatiefNivo
Aanmelden 24 uur per dag via je account

Praktijkexamen Landschapsarchitectuur:

Tijdens het examen maak je een ontwerpopdracht van een gegeven casus volgens de gestelde eisen. Er is 3,5 uur de tijd om de ontwerpopdracht te voltooien. De ontwerpopdracht telt voor 75% mee voor het eindcijfer van het praktijkexamen. De resterende 25% bestaat uit een cijfer voor jouw portfolio, die je tijdens de opleiding hebt gemaakt. Het portfolio dient aan het einde van de opleiding, maar voorafgaand aan het examen beoordeeld te worden door de opleider.

Het examen kan op meerdere momenten in het jaar op onze toetslocatie in Nieuwegein worden afgenomen. Raadpleeg voor data onze planning, onder het menu 'Planning'.

Onderwerpen en beoordelingscriteria

De volgende onderwerpen worden getoetst tijdens het theorie-examen:

 1. Ontstaan en ontwikkeling van het Nederlandse landschap; landschapstypen, inpolderingen/ontginningen, natuurlandschap-cultuurlandschap.
 2. Het nieuwe cultuurlandschap; analyse landschapsplannen, boerderijtypen, ontginningen en ruilverkaveling, nationale parken.
 3. Landschapsanalyse en landschapsbouw; relatie stad-landschap, analyse open ruimten, wet ruimtelijke ordening.
 4. Groene ruimten in de stad; betekenis van verkeersgroen, woongroen, buurtgroen, buurtpark, wijkpark, stadspark en gewestpark.
 5. Openlucht recreatieve voorzieningen; soort en aard van recreatief, inrichting sport- en recreatieterreinen, natuurparken.
 6. Natuurbeheer en behoud van het Nederlandse landschap; flora en fauna, vegetatiekunde en beheer, beplantingen in het landschap, abiotisch-biotisch en antropogene factoren, houtsoortkeuze.

Beoordelingscriteria voor het praktijkexamen:

De ontwerpopdracht wordt op de volgende onderdelen beoordeeld:

 1. Concept en ruimtelijke compositie
 2. Ondersteuning beplantingsstijl van het ruimtelijk ontwerp
 3. Complexiteit en competentie van het ontwerp
 4. Presentatie: leesbare, tekentechnische juiste (3D tekeningen) en 'mooi' afgewerkte tekeningen
 5. Perspectieftekening van een planontwerpdeel
 6. Toelichting in de tekst

N.B.: er wordt geen aparte plantenlijst gevraagd bij de tekening; plantennamen mogen in de legenda van de plattegrondtekening worden opgenomen.

Diploma
Je krijgt het diploma Landschapsarchitectuur indien je voor het theorie- en het praktijkexamen een 5,5 of hoger hebt gehaald.

Na het behalen van het diploma Landschapsarchitectuur staat het je vrij de aanduiding landschapsontwerper te gebruiken. Op grond van de Wet op de architectentitel mogen alleen degenen die staan ingeschreven in het architectenregister zich als landschapsarchitect presenteren. Voor inschrijving in het architectenregister is bezit van een specifiek masterdiploma en een beroepservaringsperiode van 2 jaar vereist. Voor nadere informatie zie: www.architectenregister.nl

Overige informatie

Hulpmiddelen tijdens theorie-examen
Tijdens het theorie-examen mag je alleen gebruik maken van een pen en kladpapier.

Hulpmiddelen tijdens praktijkexamen
Tijdens het praktijkexamen mag je alle hulpmiddelen gebruiken (met uitzondering van telecommunicatieapparatuur) die je nodig acht: tekenmateriaal, plantenboeken en dergelijke. Je bent zelf verantwoordelijk voor het meenemen van de benodigde hulpmiddelen voor het examen.

Nu inschrijven!

--
Creatiefnivo

Inschrijven voor één of meerdere CreatiefNivo examens is mogelijk met behulp van Emo. Voordat je je kunt inschrijven moet je eerst een account voor Emo aanvragen.