Direct naar inhoud

Binnenhuisarchitectuur

Het examen Binnenhuisarchitectuur bestaat uit een theorie-examen en een praktijkexamen. Op het moment van boeken betaal je voor het theorie-examen en het praktijkexamen. Wanneer je inschrijving voltooid is, krijg je van ons een e-mail voor het inboeken van de theorie-examen. Bij het praktijkexamen zal er een beroep gedaan worden op je vaardigheden en speelt ook inhoudelijke kennis ook een rol. Het is daarom aan te raden om het theorie- examen af te leggen, alvorens je aan het praktijkexamen deelneemt. Hieronder zal per examen worden toegelicht wat de vorm en de duur van de examens is.

Vorm en duur van het examen

Theorie-examen Binnenhuisarchitectuur:

Het theorie-examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen met drie antwoordmogelijkheden. Je hebt 65% van de punten nodig om te slagen met een 5,5. Het examen kan op 6 dagen in de week op één van onze 35 toetslocaties worden afgenomen.

Examen Binnenhuisarchitectuur Theorie
Duur in min 90
Aantal mc-vragen 40
Cesuur in percentage 65%
Cesuur in punten 26
Hulpmiddelen pen en kladpapier
Vorm Flextoets
Prijs zie de Tarievenlijst van CreatiefNivo
Aanmelden 24 uur per dag via je account

 

Praktijkexamen Binnenhuisarchitectuur:


Er zijn twee varianten van het praktijkexamen:

1) Een praktijkopdracht (75%) in combinatie met een portfolio (25%)

2) Een praktijkopdracht (75%) in combinatie met een ontwerpopdracht (25%)

 

Variant 1: Praktijkopdracht in combinatie met een portfolio

Uiterlijk 6 weken voor de examendatum, krijg je per e-mail de praktijkopdracht toegestuurd. De praktijkopdracht betreft het ontwerpen van een interieur. Dit ontwerp maak je volledig thuis, dan wel met jouw opleider. Tijdens het examen presenteer je jouw ontwerp en licht je dit mondeling toe. Het mondelinge examen duurt 20 minuten. Het cijfer wordt gebaseerd op het ontwerp en de mondelinge presentatie en telt voor 75% mee voor het eindcijfer van het praktijkexamen.

Het portfolio telt voor 25% mee voor het eindcijfer van het praktijkexamen. Dit portfolio heb je tijdens de opleiding gemaakt. Het portfolio dient aan het einde van de opleiding, maar voorafgaand aan het examen beoordeeld te worden door de opleider.

Fotografeer en/of scan jouw praktijkopdracht en portfolio in en verstuur de documenten per e-mail of WeTransfer naar CreatiefNivo.

Het examen kan op meerdere momenten in het jaar op onze toetslocatie in Nieuwegein worden afgenomen. Raadpleeg voor data onze planning, onder het menu 'Planning'.

Variant 2: Praktijkopdracht met mondelinge presentatie en ontwerpopdracht

Uiterlijk 6 weken voor de examendatum, krijg je per e-mail de praktijkopdracht toegestuurd. De praktijkopdracht betreft het ontwerpen van een interieur. Dit ontwerp maak je volledig thuis, dan wel met jouw opleider. Tijdens het examen presenteer je jouw ontwerp en licht je dit mondeling toe. Het mondelinge examen duurt 20 minuten. Het cijfer wordt gebaseerd op het ontwerp en de mondelinge presentatie en telt voor 75% mee voor het eindcijfer van het praktijkexamen.

De ontwerpopdracht telt voor 25% mee voor het eindcijfer van het praktijkexamen. Dit is een opdracht die je tijdens het praktijkexamen maakt (voor of na de mondelinge presentatie). Je maakt een plattegrondtekening van een gegeven maatschets en werkt vervolgens een inrichtingsplan uit volgens de gestelde eisen. Voor de ontwerpopdracht heb je 60 minuten de tijd.

Fotografeer en/of scan jouw praktijkopdracht en portfolio in en verstuur de documenten per e-mail of WeTransfer naar CreatiefNivo.

Het examen kan op meerdere momenten in het jaar op onze toetslocatie in Nieuwegein worden afgenomen. Raadpleeg voor data onze planning, onder het menu 'Planning'.

Onderwerpen en beoordelingscriteria

Onderwerpen en beoordelingscriteria
1. Meerkeuzevragen tijdens het theorie-examen
2. Uitwerking van de praktijkgerichte opdrachten:
- Plattegrond: op schaal, schaalmaat of maten vermeld, algehele presentatie
- Voldoet plan aan eisen: zijn alle gevraagde elementen ingetekend?
- Inhoud plan: ruimtelijke verdeling, routing
- Tekenvaardigheid: presentatie, techniek, maatgevoel, contrast en schaduw
- Geeft de tekening een realistisch beeld?

De presentatiemap van de praktijkopdracht dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:
- De analyse van het plan;
- De visie;
- Een sfeercollage;
- Plattegrond van de nieuwe situatie in kleur;
- Minimaal een wandaanzicht van een hele wand in kleur;
- Minimaal twee perspectieftekeningen in kleur;
- Overzicht van de kleuren en de materialen;
- Overzicht van de inrichtingselementen;
- Verlichtingsplan met overzicht van armaturen;
- Naast de map wordt van de kandidaat verwacht dat een materialenpalet van het plan wordt uitgewerkt.

Analyse en onderzoek / Visie over het ontwerp
Uitwerking van het concrete plan:
- Inhoud plan: ruimtelijke verdeling, routing, ergonomie
- Collage techniek
- Gekozen materialen, kleuren en elementen
- Tekenvaardigheid: plattegrondtekening, perspectieftekeningen
- Verlichtingsplan

Presentatietechniek:
- Mondelinge presentatie

Diploma
Je krijgt het diploma Binnenhuisarchitectuur als je voor beide onderdelen (theorie-examen en praktijkexamen) een 5,5 of hoger hebt behaald.

De uitslag wordt binnen 6 weken na het mondelinge examen schriftelijk bekend gemaakt. De examinator maakt verslag van het mondeling examen. Aan het einde van het mondeling examen zal er geen mededeling worden gedaan over het behaalde resultaat van de kandidaat.

Na het behalen van het diploma Binnenhuisarchitectuur staat het je vrij de aanduiding binnenhuisontwerper te gebruiken. Op grond van de Wet op de architectentitel mogen alleen degenen die staan ingeschreven in het architectenregister zich als binnenhuisarchitect presenteren. Voor inschrijving in het architectenregister is bezit van een specifiek masterdiploma en een beroepservaringsperiode van 2 jaar vereist. Voor nadere informatie zie: www.architectenregister.nl

Overige informatie

Praktijkexamen
Tijdens het praktijkexamen mag je alleen gebruik maken van een potlood en kladpapier. Het is niet toegestaan om computers of audiovisuele apparatuur te gebruiken.

De prijs van het examen
Voor de actuele prijs van dit examen verwijzen wij je naar Downloads onder Overige informatie. Hier vind je de tarievenlijst onderaan de pagina.

Nu inschrijven!

--
CreatiefNivo

Inschrijven voor één of meerdere CreatiefNivo examens is mogelijk met behulp van Emo. Voordat je je kunt inschrijven moet je eerst een account voor Emo aanvragen.