Direct naar inhoud

ISO Gecertificeerd

SVMNIVO is gecertificeerd onder de norm ISO 9001:2015 (de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen) en onder de norm ISO27001:2013 (de internationale norm voor informatiebeveiliging).

Norm

De organisatie is zo opgezet dat de examens en toetsen onafhankelijk en objectief worden gecontroleerd. De directie is voornamelijk verantwoordelijk voor het logistieke proces en het uitzetten van de langetermijnvisie. De examencommissies zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor ieder examen. Iedere examencommissie bestaat uit vakinhoudelijke deskundigen.

Tijdens de examens zijn vaak onafhankelijke personen aanwezig die beoordelen of het examen goed verloopt. Daarnaast heeft CreatiefNivo voor ieder examen een bezwaarprocedure. De systematiek hiervan is te vergelijken met de normale rechtsgang. Dit gehele proces ligt vast in het kwaliteitshandboek van Examenadviesburo en is gecertificeerd onder de norm ISO 9001:2015.

De klanten (examenkandidaten) en opdrachtgevers (branche en certificerende instelling) staan centraal in ons kwaliteitsbeleid en alle overige activiteiten.

CreatiefNivo stelt zich ten doel om de kwaliteit van het product en de ondernemingprestaties continu te verbeteren. Het gaat daarbij om het verbeteren van de deelprocessen, de dienstverlening en de prijs-kwaliteitverhouding, binnen de economische doelstellingen.

De directie zal optreden als voorbeeld in de zorg voor het in stand houden en verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem. Alle medewerkers hebben daarbij de verantwoordelijkheid om de directie hierin te volgen door het naleven van de onderlinge afspraken en het actief bevorderen van de mogelijkheden voor verbetering.

plaatje