Direct naar inhoud

Organisatie CreatiefNivo

CreatiefNivo is een pure examenorganisatie voor het onafhankelijk examineren van de creatieve professionals. CreatiefNivo is één van de labels van Examenadviesburo. Andere labels van Examenadviesburo zijn o.a. SVMNIVO (Vastgoedbranche), WFTNIVO (Financiële dienstverlening) en STIBEX (Boekhoudexamens). CreatiefNivo houdt zich dus uitsluitend bezig met examinering en niet met opleiden.

SVMNIVO

In de visie van CreatiefNivo kan vakbekwaamheid slechts objectief worden vastgesteld als de verantwoordelijkheid daartoe berust bij een persoon of instantie die niet verantwoordelijk is voor de voorafgaande opleiding en geen belang heeft bij het door kandidaten te behalen resultaat.

CreatiefNivo kent een personeelsbestand van ongeveer 30 personen. Vanuit het kantoor in Nieuwegein wordt de examenontwikkeling, -uitvoering en -verwerking aangestuurd en uitgevoerd. CreatiefNivo kenmerkt zich als een projectorganisatie; een netwerk van honderden deskundige freelancers levert en beoordeelt examenopgaven, heeft zitting in examencommissies, neemt praktijk- en mondelinge examens af, corrigeert open examenwerk, beoordeelt scripties en dergelijke. Het kantoor wordt bemand door projectcoördinatoren (met naast vakinhoudelijke deskundigheid vooral een onderwijskundige achtergrond), secretarieel medewerkers (belast met onder meer organisatorische en logistieke werkzaamheden) en medewerkers van de klantenservice.

CreatiefNivo heeft jarenlange ervaring

--

De organisatie bestaat al ruim 60 jaar en is zeer ervaren op het gebied van examinering.