Direct naar inhoud

Downloads

Beoordelingscriteria

In onderstaande lijst vind je de beoordelingscriteria van de verschillende praktijkexamens.

Examenreglement

Hieronder kan je het geldende examenreglement downloaden.

GCP® logo's

Hieronder kan je de verschillende logo's voor het GCP® register downloaden.

Inzage foutief beantwoorde vragen

Tot zes weken na verzending van de uitslag is het mogelijk om je foutief beantwoorde vragen van een examen in te zien.

Inzage is mogelijk tot 6 weken nadat de uitslag is verstuurd, met uitsluitend als doel om te onderzoeken of je een bezwaar wil indienen. Voor het inzien van de foutief beantwoorde vragen geldt een procedure en dien je een verklaring te tekenen.

Er gelden de volgende aanvullende regels:

1. Je moet als cijfer minimaal een 4,5 hebben behaald. Een verzoek om het examen in te komen zien bij een lager cijfer wordt afgewezen.

2. Je kunt per module maximaal eenmaal het examen komen inzien. Een verzoek om het examen vaker in te zien wordt afgewezen.